Make your own free website on Tripod.com
 
.

   

800x600

 

 

เสนอแนะติชม และสอบถาม

Name:

E-mail:


ข้อความ :

 


 

 Tell Your Friend

 

กรอกE-mail: ของท่านเพื่อรับข่าวสารสาระ


สมัคร...!
ยกเลิก...!

บอกต่อเพื่อน

ส่วนมากท่านใช้คอมทำอะไร
เล่น net
เล่น เกมส์
พิมพ์ งาน
ใช้ทำทุกข้อ
คนไทย.คอม/อินเตอร์เน็ตตำบล
นายกฯคุยกับประชาชน
สมุดหน้าเหลือง
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ค้นรหัสไปรษณีย์
เช็คเที่ยวบิน
จองตั๋วการบินไทย
ตารางเดินรถไฟ
ตารางเดินรถเมล์
ตารางเดินรถ บขส.
ตรวจล็อตเตอรี่
ตรวจสลากออมสิน
ห้องสมุดดิจิตอล
ห้องสมุดกฎหมาย
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
ตรวจสภาพจราจร
แผนที่กรุงเทพ
ดิกชันนารีออนไลน์
โปรแกรมแปลภาษา
สคบ.คุ้มครองผู้บริโภค
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
คลินิกออนไลน์
คลินิกสุขภาพจิต
คลินิกรัก
ทันตแพทย์ออนไลน์
ตลาดหลักทรัพย์
Settrade
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ราคานํ้ามัน
อัตราดอกเบี้ย

 

banner-courseware.gif (2263 bytes)     ecommerce-link.gif (981 bytes)

ชื่อหน่วยงาน

สถานที่ติดต่อ

Web Site/e-mail

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยา

ศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

73/1 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 พญาไท

กรุงเทพฯ 10400 โทร 644-8150...9

fax 644-8137

http://www.nectec.or.th

e-mail info@nectec.or.th

โครงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

คอมพิวเตอร์

โทร9406828 ต่อ 506 http://www.ccp.nectec.or.th

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาอิเล็กทรอนิกส์

งานวิจัยการออกแบบวงจรรวม

Tel 739-2190-5

Fax 7392198

http://tmec.nectec.or.th/icdesign

งานวิจัยอิเล็กโตรออปติกส์

...ด้านเทคโนโลยีอิเล็กโตรออปติกส์

-ต้นแบบฮอโลแกรมสลัก

เครื่องวัดความทึบแสงของฟิล์ม

เครื่องคัดแยกสีเมล็ดข้าว ฯลฯ

อาคารศนย์ซ่อมสร้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โทร 739-2181-2 fax739-2184

http://www.eol.nectec.or.th/

.ด้านเทคโนโลยีเลเซอร์

-บริการเคลือบฟิล์มบางแสง

การตรวจสอบจุดรั่วของระบบสุญญากาศ ฯลฯ

บางมด โทร470-8870

e-mail

pchindau@notes.nectec.or.th      

งานวิจัยอิเลกทรอนิกส์อุตสาหกรรม

งานวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม

งานวิจัยอุปกรณ์การแพทย์

งานวิจัยระบบตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยการผลิตอัตโนมัติ

ชั้น5 อาคารสถาบันค้นคว้าและ

พัฒาเทคโนโลยีการ

ผลิตทางอุตสาหกรรม(RDIPT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร

http://www.ctl.nectec.or.th

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาโทรคมนาคม

และเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์

58 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กทม.10900

โทร 940-6828

http://www.ttl.nectec.or.th

หน่วยออกแบบและประกอบแผ่นพิมพ์

PCB Design

โทร 940-6828 ต่อ 502-503 http://www.ctl.nectec.or.th

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาคอมพิวเตอร์

สมรรถนะสูง

ชั้น 11 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108

ถนนรางน้ำ โทร642-7076-8

http://www.hpcc.nectec.or.th/

e-mail royol@nectec.or.th

งานเทคโนโลยีเพื่อการบริการและ

การพาณิชย์

-บริการศูนย์ข้อมูลอินเตอร์เน็ตสาธารณะ

-บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เตือนความจำ

บริการตัดคำสำหรับโฮมเพจภาษาไทย

โทร 642-7077 ต่อ 5004-5006 http://www.ntl.nectec.or.th
งานเทคโนโลยีด้านความมั่นคงของประเทศ โทร 642-7077 ต่อ 5004-5006 http://www.nectec.or.th/

โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อสังคม

การศึกษาและวิจัย

โทร642-7077 http://www.gits.net.th

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

(สบทร.)

โทร642-7077 http://ntl.nectec.or.th

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ

(ซอฟต์แวร์ ภาษา และวิศวกรรมความรู้)

โทร 642-5001-10 http://www.sll.nectec.or.th

ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กอิเล็กทรอนิกส์

(ECRC)

โทร 642-5001-10 http://www.ecommerce.or.th

งานเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนคนพิการ

และคนด้อยโอกาศ

โทร 642-5001-10 e-mail

wantanee@nectec.or.th

งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

โทร 642-5001-10 http://www.nectec.or.th/ite

ฝ่ายประยุกต์เทคโนโลยีงานควบคุมคุณ

ภาพและสนับสนุนทางเทคนิค

-งานเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและ

สิ่งแวดล้อม

-งานเทคโนโลยี่เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต

และพลังงาน

-งานเทคโนโลยี่เพื่อการบริการและการ

พาณิชย์

-งานเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและจัดการ

องค์กร

-งานเทคโนโลเพื่อการแพทย์และ

การสาธารณสุข

โทร 642-5001-10 ต่อ 206 http://neo.nectec.or.th/~isd/

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทค

โนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ

โทร 644-8150-9 ต่อ 642 -470

http://www.kancha

napisek.or.th/it-project/

 

โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เพื่อโรงเรียนไทย

โทร 642-7077 http://www.school.net.th/

ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์(ศทอ.)ฝ่ายการตลาด

โทร 739-2188-96 http://www.ptec.nectec.or.th

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(TMEC)

739-2190-3 ต่อ 600 http://tmec.nectec.or.th/

โครงการวิจัยและบริการเทคโนโลยี

แผ่นวงจรพิมพ์ (PCB)

บางมด โทร 428-5262 e-mail

somchc@notes.nectec.or.th

.....
 

หน้าแรก | ไฟฟ้า | คอมพิวเตอร์ | เกษตร | แหล่งหนังสือ | แหล่งหางาน | ห้องสนทนา | Unix&Linux | E-commerce| DownloadDrivers |   About 

http://www.geocities.com/servicedee2002     http://www.geocities.com/patidlee2003